Reacties van deelnemers

Servaas Damen van Rijkswaterstaat vindt het positief dat bedrijven een podium hebben gekregen tijdens het plenaire programma. Wat hem betreft wordt dat vaker gedaan. “Als we de voedselmarkt willen verduurzamen, kun je niet om inkoopbureaus en supermarktketens heen. Die zouden hier ook aanwezig moeten zijn. Net als de Topsector Water en de Topsector Food. Die mis ik.”

“Ik was mee op excursie naar Renkum. Het was heel leuk om in praktijk te zien hoe dingen gerealiseerd worden die je op papier opschrijft.”  Mark van Kruining, Unie van Waterschappen.

Excursie tijdens NKWK conferentie

Arjan Wardekker, Universiteit Utrecht was bij alle NKWK-conferenties: “Het is een mooie manier om te horen welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van water en klimaat. Ik vind de praktijkbezoeken een hele goede aanvulling op het programma. Het is belangrijk dat onderzoek en praktijk op elkaar aansluiten. Klimaatadaptatiemaatregelen zijn vaak nog erg technisch; het gaat ook om de sociale en maatschappelijke meerwaarde – die wordt vaak vergeten.”

“Je komt met interessante mensen in gesprek die allemaal met klimaatadaptatie bezig zijn, vanuit verschillende invalshoeken. Ik werk zelf bij een kennisinstelling en vind het heel interessant om in de praktijk de kennisvragen te horen. Die kunnen wij dan weer meenemen in de ontwikkeling van onze kennisagenda.” Tim van Hattum, WUR.

Pascal Weidema van Arcadis bezoekt voor het eerst een NKWK-conferentie. Het is drukker dan hij had verwacht. “Ik werk veel in het buitenland en het is ideaal dat ik hier veel bekenden zie.” Hij herkent zich niet in de woorden van Marc Scheers van Achmea, dat de watersector in zijn eigen vissenkom zit – net als overigens de verzekeringssector. “Er is al veel veranderd, vind ik. Arcadis is bijvoorbeeld in gesprek met verzekeraars over het voorkomen van schade door extreme weersomstandigheden. Ik zie deze conferentie, en ook de woorden van Marc Scheers, als een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.”

“De NKWK-conferentie is altijd boeiend, je krijgt een hoop nieuwe mensen te spreken. Ik vind het heel leuk als je in het echt kunt zien wat mensen in een project al doen. Hier in Renkum zie je concreet de goede dingen, maar ook de uitdagingen die de praktijk met zich meebrengt.” Carolijn Becker, Rijkswaterstaat.