Speeddates tussen professionals en studenten

Welke kansen en mogelijkheden zijn er in het werkveld van de watersector? En waar liggen de talenten en verwachtingen van de waterprofessionals van de toekomst? Om vraag en antwoord op dit vlak bij elkaar te brengen, stond er een ‘speeddate’-sessie op het programma. Vijftien professionals zaten aan evenveel tafeltjes, en vijftien studenten rouleerden om hen telkens zes minuten lang met vragen te kunnen bestoken.

Laagdrempelig

Speeddates tussen professionals en studenten @NKWK conferentie 2018

“Voor een student is het op zo’n conferentie best lastig om zomaar iemand aan te spreken. Zo’n speeddate-sessie is daarentegen heel laagdrempelig”, zei Catharien Terwisscha van Wageningen Environmental Research. Zij werkt aan klimaatverandering, waterbeheer en voedselzekerheid in Bangladesh, en schoof als professional aan bij deze sessie. “Ik heb zelf ook veel vragen aan deze studenten”, benadrukte Terwisscha. “Wat houdt ze bezig, welke verwachtingen hebben ze van dit werkveld? Voor onderzoekers is het belangrijk te weten wat de jongere generatie bezighoudt, hoe die tegen dingen aankijkt. Voor mij is dit ook een mooie kans om leuke nieuwe mensen te leren kennen.”

Meer mogelijkheden

Mensen zoals Luuk van der Meulen, vierdejaars student duurzame gebiedsontwikkeling bij Hogeschool Van Hall Larenstein. “Het was erg leuk om zomaar alles te kunnen vragen”, zei hij. Het leukste vond hij de ervaringen van kleine, flexibele bedrijven die internationale projecten uitvoeren. “Echt interessant. Wat me verbaasde? Dat je binnen zo’n bedrijf veel kansen hebt om gaandeweg in een bepaalde richting te groeien. Een richting waarin je niet per se bent afgestudeerd. Je hebt dus veel meer mogelijkheden dan ik dacht.” Heeft hij nog nieuwe dingen geleerd? “Ja, dat zeespiegelstijging echt een hot issue is. En dat je rond waterveiligheid dus allerlei verschillende kanten op kunt. Misschien ga ik daar wel iets mee doen.”

Veel winst te behalen

Stef Meijs, projectleider Nationale klimaatadaptatiestrategie, was erg enthousiast over de speeddates: “Dit zou op meer conferenties moeten gebeuren. Het is belangrijk om de verbinding te leggen tussen wat de studenten leren en waar in de praktijk behoefte aan is. Daar is nog veel winst te behalen.” Het viel Meijs op dat ook studenten nog erg gericht zijn op water, als het gaat om klimaatadaptatie. “Het onderwerp hittestress is wel in opkomst, maar dat mag nog wel sterker op het netvlies komen. Dat geldt ook voor droogte. Daar dragen deze speeddates aan bij.”