Toekenningen in NWO Living labs in the Dutch delta programma

Op het gebied van water- en klimaatonderzoek, gaan binnenkort vier nieuwe projecten van start. In het kader van het NWO programma Living labs in the Dutch delta zijn toekenningen gedaan aan vier projecten die respectievelijk de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas zullen onderzoeken.

Alle projecten bestuderen bestaande of geplande grootschalige, op natuur-gebaseerde ingrepen in het kust- en rivierengebied. Ze zullen nieuwe inzichten opleveren op het gebied van waterveiligheid, en de veerkracht van het Nederlandse hoofdwatersysteem met het oog op klimaatverandering en menselijke druk. Het inhoudelijke kader van het programma is ontwikkeld en gefinancierd in samenwerking met het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

De projecten hebben als uitgangspunt het verbeteren van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit door gebruik te maken van sedimenten en natuurlijke dynamiek. De fysieke locaties van de ingrepen worden aangewezen als Living Lab waar onderzoekers van universiteiten, hogescholen en toegepaste kennisinstellingen samenwerken met bedrijven en overheidsinstanties. In de vier projecten zijn tien verschillende kennisinstellingen en 26 publieke en private partners betrokken. Wat de projecten bijzonder maakt is de multidisciplinaire aanpak waarin de gehele kennisketen wordt betrokken en waarin er wordt gekeken naar zowel de fysische, ecologische als sociaaleconomische aspecten.

Lees meer over de vier toekenningen in het programma Living labs in the Dutch Delta.