Tweede projectbezoek Klimaatbestendige Stad: aanmelden