VLARIO-RIONED studiedag ruimtelijke klimaatgevolgen 11 oktober

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag?

Studiedag Ruimtelijke Klimaatgevolgen
Datum: 11 oktober
Locatie: Antwerpen

Ruimtelijke klimaatgevolgen – De steden en gemeenten zijn aan zet!

VLARIO en Stichting RIONED organiseren voor de derde keer een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag. Het thema dit jaar gaat over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen.

Voormiddag nemen we eerst het beleid van Vlaanderen en Nederland onder de loep. Wat wordt er verwacht van de steden en gemeenten? Welke instrumenten zijn voorhanden? Hoe gaan we hiermee om? Met welke buien dienen we rekening te houden bij het ontwerp?

Uniek aan deze studiedag is dat we de Vlaamse en Nederlandse bouwmeester samen aan tafel hebben om hun ervaringen en ideeën te bespreken. Zij delen hun kennis en ervaring over klimaatverandering met ons wat betreft de ‘betonstop’ en ‘inbreiding’.

Namiddag zetten we het beleid om in de praktijk en hierbij delen enkele Vlaamse en Nederlandse steden hun aanpak rond de thema’s hittestress, groen-blauwe dooradering van de stad en hemelwaterplannen. Er wordt ook een stadswandeling georganiseerd in Antwerpen over de groen-blauwe dooradering en hun lopende projecten.

Meer informatie en inschrijven