Volgende halte projectentournee: Kampen

Een belangrijk onderdeel van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad, is de projectentournee. Dit is een gezamenlijke rondgang langs gerealiseerde projecten, om van elkaar te leren, kennis over te dragen en nieuwe kennisvragen op te halen.

Waterkering Kampen wordt met schotten op hoogte gebracht. Foto: Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 161202

Woensdag 18 september 2019 is het eerstvolgende projectbezoek. We nemen dan een kijkje in Kampen waar we onder meer de jaarlijkse oefening met het hoogwaterbeschermingssysteem meemaken. Een uniek en internationaal vermaard systeem om hoogwater buiten de deur te houden. Bekijk hier het volledige programma. Wil je dit graag meemaken en aan het bezoek deelnemen? Meld je dan aan via deze link.

Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector, en dat ze de benodigde kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. Speciale aandacht krijgen de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering (meekoppelen).