Onderzoekslijnen

Slimme verbindingen in kennisontwikkeling en innovatie

Kennisontwikkeling en innovatie, daar draait het om bij NKWK. In de onderzoekslijnen komen vraag en aanbod bij elkaar. Iedereen die actief is op het gebied van water en klimaat is welkom bij een of meerdere onderzoekslijnen. Heeft u vragen of ideeën over een van de onderwerpen? Wilt u deelnemen aan een onderzoek, of voert u al onderzoek uit dat aansluit bij een van onderstaande lijnen? Doe mee!

Hoe breder de onderzoeken worden gedragen, hoe groter de kans op aansprekende resultaten. Samen leggen we slimme verbindingen.

Duurzaam beheer van de grote wateren

Werken aan een veerkrachtig ecologisch systeem

Lees verder over deze onderzoekslijn

Klimaatbestendige stad

Van kennis naar praktische toepassingen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Kustgenese

Duurzaam onderhoud van de Nederlandse kust

Lees verder over deze onderzoekslijn

Lumbricus

Bewust omgaan met de bodem is essentieel in waterbeheer

Lees verder over deze onderzoekslijn

Marker Wadden

Kennisontwikkeling in het Markermeer

Lees verder over deze onderzoekslijn

Nationaal Water Model

Slim instrument geeft zicht op waterbewegingen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Noordzee

Naar een ecologisch gezonde Noordzee

Lees verder over deze onderzoekslijn

Rivieren

Kennis vergaren over de ontwikkeling van rivieren

Lees verder over deze onderzoekslijn

Slim watermanagement

Hoe bereiken waterbeheerders een optimale samenwerking?

Lees verder over deze onderzoekslijn

Toekomstbestendige natte kunstwerken

Innovatieve oplossingen voor vervanging en renovatie

Lees verder over deze onderzoekslijn

Water en energie

Schone energie opwekken en bufferen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Water en voedsel

Voedselzekerheid in droge en natte tijden

Lees verder over deze onderzoekslijn

Waterbeheer en bodemdaling

Hoe beïnvloedt bodemdaling het watersysteem?

Lees verder over deze onderzoekslijn

Waterkeringen

Kennisontwikkeling voor de waterveiligheid

Lees verder over deze onderzoekslijn