Waterbeheer en bodemdaling

Een dalende bodem beïnvloedt het watersysteem. Maar in welke mate? En wat zijn de gevolgen? Meer kennis over bodemdaling leidt op de lange termijn tot betere keuzes.

Bodemdaling kan zich overal voordoen, zowel in de stad als op het platteland. De oorzaken zijn legio: inklinkende klei, veenoxidatie, bouwactiviteiten of gaswinning. Het is belangrijk om te weten wat een dalende bodem betekent voor het grondwatersysteem en het oppervlaktewater. Op basis van die kennis kunnen keuzes worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, duurzaam landgebruik en waterveiligheid.

bodemdaling
Foto: Gerhard van Roon / Hollandse Hoogte

De onderzoekslijn Bodemdaling sluit aan bij bestaande projecten en bij werk van de stuurgroep Nationale Informatievoorziening Bodembeweging (NIB), een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Deze stuurgroep ontwikkelt een nationale strategie voor het monitoren en voorspellen van bodembewegingen in Nederland.