Klimaatbestendige stad

Steden zijn gevoelig voor klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoeken naar de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast. Wat kunnen steden doen om klimaatbestendig te worden?

Meer dan de helft van de 17 miljoen Nederlanders woont in een stad en dat aantal neemt toe. Het is van belang om steden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, zodat ze gezond, veilig en welvarend blijven. Wat zijn daarvoor de beste maatregelen? Deze vraag staat centraal bij de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad. De nadruk ligt op het ontsluiten en verspreiden van kennis en het bevorderen van kennisontwikkeling.

Klimaatbestendige stad
Foto: Roombeek aan het Rozendaal in Enschede (Kees Broks)

De onderzoekslijn werkt met een Kennisagenda, die voortdurend wordt aangepast aan de hand van actuele resultaten en bevindingen. Een belangrijk onderdeel van Klimaatbestendige stad vormt de projectentournee. Dit is een rondgang langs gerealiseerde projecten; om te leren, kennis over te dragen en nieuwe kennisvragen op te halen.

Het uiteindelijke doel van de onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in de stad weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector, en dat ze de benodigde kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. Speciale aandacht krijgt de financiering van klimaatadaptieve maatregelen, en de mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering (meekoppelen).

Wilt u meer weten over Klimaatbestendige stad? Neem contact op met Joke van Wensem.