Marker Wadden

Met zand, slib en klei worden nieuwe eilanden in het Markermeer aangelegd. Dit project biedt kansen voor kennisontwikkeling en innovatie.

De aanleg van de Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. Na de aanleg van dammen en dijken en door inpoldering in de twintigste eeuw werd het water van het Markermeer troebel en gingen vis- en vogelstand sterk achteruit. De nieuwe eilanden krijgen stranden, lage duinen en een zandige dam. Het gebied wordt aantrekkelijker voor mensen, planten en dieren.


Foto: Tineke Dijkstra / Rijksoverheid

In dit grote project met internationaal aanzien wordt ruimte gemaakt voor innovatie en onderzoek. De onderzoekslijn draagt bij aan het kennisprogramma Marker Wadden, opgezet door Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Ecoshape en Deltares. Het is dus een programma dat zowel door overheden, kennisinstellingen, private partijen als ook NGO’s wordt ondersteund. De onderzoekslijn richt zich op de volgende thema’s:

  • Bouwen met slib/klei/zand. Wat is de invloed van verschillende baggermethodes en behandelingen op onder andere vegetatieontwikkeling, draagkrachtontwikkeling en consolidatiesnelheid? En wat zijn ontwerpregels voor een optimale constructie van nieuwe habitats van het slib?
  • Ontwikkeling van Ecosystemen. Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van een productief ecosysteem met grote biodiversiteit en de effecten hiervan op het Markermeer. Welke sturingsmogelijkheden kunnen gebruikt worden voor verhoging van de productie in de bodem? Welke oplossingen zijn er voor het huidige voedseltekort voor visetende vogels?
  • Adaptieve governance. Hoe kan de omslag van een investeringsgerichte aanleg naar een exploiteerbaar natuurgebied worden gerealiseerd? Hoe kan de adaptieve, uitvoeringsgerichte aanpak van de Marker Wadden in de toekomst worden voortgezet?

Het project Marker Wadden kan niet zonder de private sector. Waterbouwers, baggeraars en ingenieursbureaus: doe mee! We zijn ook op zoek naar kennisinstellingen en regionale overheden die willen aansluiten bij deze uitdagende onderzoekslijn. Contactpersoon: Wiegert Dulfer / wiegert.dulfer@rws.nl