Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model berekent de waterbewegingen in Nederland. Het geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering.

Het Nationaal Water Model is de opvolger van het Deltamodel, dat was ontwikkeld voor de onderbouwing van beleidskeuzes in het Deltaprogramma. Het nieuwe model levert data en modellen over waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Ook geeft het iedere twee jaar een set basisprognoses over de gevolgen van klimaatverandering op de waterstanden en waterverdeling. Daarnaast is het model beschikbaar voor specifieke analyses.

slimwatermanagement
Foto: Ton van Vliet / Hollandse Hoogte

De gegevens van het Nationaal Water Model zijn te gebruiken voor het in beeld brengen van onder meer het effect van vermesting, zoutindringing en het toekomstig tekort aan koelwater. Vanaf 2018 is het ook geschikt voor waterkwaliteit.

Voor de komende jaren liggen de belangrijkste uitdagingen op het gebied van richtlijnen en normering. Zo moet het Nationaal Water Model integreren met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) om te toetsen of de primaire waterkeringen qua sterkte voldoen aan de wettelijke norm. Ook wordt er een koppeling gemaakt met de Kaderrichtlijn Water (KRW) verkenner. Deze software helpt waterbeheerders voorgestelde maatregelen te beoordelen en te evalueren die de ecologische toestand van het water verbeteren. Hiervoor is het essentieel om een samenwerking aan te gaan tussen regionale beheerders en kennisinstituten voor gegevens- en kennisuitwisseling. De onderzoekslijn levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het Nationaal Water Model naar de nieuwste inzichten en met de modernste technieken.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Mark Bruinsma / mark.bruinsma@rws.nl