Rivieren

Nederland is een rivierenland. We hebben de rivieren getemd, maar de fysische processen in het water gaan hun eigen gang. Welke effecten hebben die op de langere termijn?

Actueel -> nkwk onderzoeksplan rivieren 2017-2022

De uitdaging van de onderzoekslijn Rivieren is om op de middellange en lange termijn (50-100 jaar) een stabiel riviersysteem te blijven garanderen. Veiligheid blijft gehandhaafd en tegelijkertijd kunnen andere functies, zoals scheepvaart en natuur, optimaal plaatsvinden en profiteren.

rivieren
Foto: Flip Franssen / Hollandse Hoogte

Onderzoeksvragen rond het systeemgedrag van grote rivieren worden vastgesteld, waarbij er een natuurlijke link aanwezig is met het kustsysteem (via estuaria), met het systeem van keringen, en met andere onderzoeklijnen (bijvoorbeeld water en energie). Maar ook met initiatieven als slim watermanagement en slim sedimentmanagement. Het beter begrijpen van het natuurlijke gedrag van rivieren staat centraal, ook onder door de mens beïnvloede condities. Dit maakt het mogelijk om ook op de lange termijn duurzame beheersmaatregelen te implementeren. Maatregelen die zo goed mogelijk inspelen op het natuurlijke gedrag van rivieren, en zo min mogelijk negatieve effecten hebben op lange termijn of elders binnen het systeem.

In gezamenlijke sessies met partijen uit de Gouden Driehoek (kenniswereld, overheid en commerciële partijen) zijn clusters gedefinieerd waarbinnen verdiepende onderwerpen worden benoemd. Dit moet resulteren in een onderzoeksprogramma voor 2017-2020. De clusters binnen de onderzoekslijn zijn: lange termijn rivierrespons, sedimentbudget, ecosysteem, bodemdynamiek, benedenrivieren en fundamentele modellering. Er is speciale aandacht voor monitoring, monitoringstechnieken, dataverzameling en data-analyse. Veel resultaten zullen leiden tot verbeteringen aan bestaande modelsystemen. Monitoring en modellering zijn daarom niet genoemd als aparte clusters, maar staan feitelijk loodrecht op de clusters en verbinden ze met elkaar.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Ralph Schielen / ralph.schielen@rws.nl of met Hans Middelkoop / h.middelkoop@uu.nl