Water en energie

Energie opwekken uit water en het ook in water opslaan, zijn uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Hier liggen grote exportkansen.

Energieopwekking uit water heeft reële potentie voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Daarnaast kan Nederland zich positioneren als internationale hotspot voor energie uit water. Omdat dit thema sterke partners heeft in de sectoren waterbouw, watertechnologie en offshore, kunnen exportkansen worden vergroot.


Foto: Tineke Dijkstra

De onderzoekslijn Water en Energie heeft niet alleen betrekking op innovatieve opwekking van energie uit het watersysteem, maar ook op buffering van duurzame energie in het watersysteem. Water kan zo een middel zijn om een overschot aan zon- en windenergie op te slaan en weer te gebruiken bij het opwekken van nieuwe energie.

Samen met de Waterschappen en Provincies zet Rijkswaterstaat gericht in op het benutten van het integrale watersysteem voor de opwekking van duurzame energie in combinatie met het bufferen van energie. Dit gebeurt door het gezamenlijk programmeren en matchen van onderzoek door universiteiten en kennisinstellingen en het uitvoeren van innovatieve pilots met het bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat en Waterschappen bieden proeftuinen aan voor het testen en demonstreren van innovaties in de praktijk. Momenteel verkennen ze samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, provincies, ingenieursbureaus, ontwikkelaars en producenten, waterbouwers, energiemaatschappijen en netbeheerders naar mogelijkheden om gezamenlijk te investeren in kansrijke nieuwe pilots.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Cornelis Israël / cornelis.israel@rws.nl