Waterkeringen

Waterkeringen zorgen voor waterveiligheid. Wat is de beste manier om waterkeringen te ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden?

Betrouwbare waterkeringen zijn onmisbaar in ons land. Zeker met een toenemende kans op een stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Experts uit de hele sector werken samen aan de opbouw van kennis over waterkeringen, met name gericht op langetermijneffecten. De onderzoeken richten zich op diverse onderwerpen: risicobenadering, monitoring, belastingen, geotechniek, bekledingen, kunstwerken, asset management en duinen.

waterkeringen
Foto: Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Henk van Hemert / henk.van.hemert@rws.nl