Projectbezoek Heerlen 4 oktober 2018

Projectbezoek Heerlen 4 oktober 2018 Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad

Projectbezoek Heerlen

Op 4 oktober 2018 bezoekt de NKWK-KBS projectentournee De Caumerbeek, een inspirerend project in Heerlen. U kunt zich hier inschrijven voor dit projectbezoek. Let op: de inschrijving sluit op 24 september.

De Caumerbeek slingert voor een groot deel door het stedelijk gebied van Heerlen. Begin jaren ‘70 werd acht kilometer van de beek overkluisd, in een buis onder de grond gestopt en op de afvalwaterzuivering aangesloten. Daardoor was de beek onttrokken aan het zicht van Heerlen. Dat beeld is nu veranderd! De gemeente Heerlen en het Waterschap Limburg hebben tussen 2010 en 2016 de Caumerbeek boven de grond gehaald en aantrekkelijk ingericht. Daarbij is rekening gehouden met het afvoeren en bufferen van grote hoeveelheden water om wateroverlast bij wegen en woningen tegen te gaan.

Het projectbezoek aan Heerlen vindt plaats in Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek.

09:30 – 13:00 uur

Ochtendprogramma

Inloop
09:30 – 10:00 uur
Ontvangst met koffie en thee.
Welkom
10:00 – 10:15 uur
Opening en welkom door dagvoorzitter.
Welkom en statements door bestuurders van gemeente en waterschap.
Inleiding op projectbezoek
10:15-10:35 uur
Klimaatadaptatie in gemeente en waterschap.
Koffie en vlaai
10:35-11:00
Tijdens deze koffiebreak krijgt u een toelichting op het NKWK-KBS programma.
Projectbezoek
11:00 – 13:00 uur
U maakt in groepen een wandeling langs 2 routes, ‘Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk’ en ‘Coria Glana’, waar bij diverse locaties een toelichting wordt gegeven.

13:00 – 14:00 uur

Lunch in Kasteel Hoensbroek

14:00 – 17:00 uur

Middagprogramma

Inleiding
14:00 – 14:10 uur
Inleiding op het middagprogramma.
Themasessies
(1 ronde)
14:15 – 15:30 uur
Thema’s parallelsessies (toelichting hieronder)
1. Stresstest Heerlen
2. Samen werken aan een klimaatbestendig Heuvelland
3. Toolbox Klimaatbestendige Stad
Terugkoppeling
15:30 – 15:50 uur
Kenniswerkers melden terug uit de sessies met een pitch.
Afsluiting
15:50 – 16:00 uur
Afsluiting en vervolg.
Borrel
16:00 – 17:00 uur
Borrel.

 

Themasessie 1: Stresstest Heerlen

Klimaatverandering met wateroverlast als gevolg heeft ook in Heerlen sporen nagelaten. Vanuit een praktische invalshoek zijn in de afgelopen jaren veel maatregelen uitgevoerd. Ook is – nog voordat de stresstest werd verplicht – in Parkstadverband de water-op-straat-kaart opgesteld. Vanuit de opgedane ervaring en de beschikbare kaarten wordt nu gewerkt aan een bredere communicatie en een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Hoe communiceer je over de uitkomsten met de bewoners? Hoe ga je om met de verwachtingen die bewoners van de gemeente hebben? Denk hierover mee.

Themasessie 2: Samen werken aan een klimaatbestendig heuvelland

De kernen Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden steeds vaker ernstige overlast en zelfs veiligheidsrisico’s door afstromend water van hoger gelegen verharde en onverharde gebieden. Deze gebieden zijn het onderwerp van een pilot in het programma Water in Balans – het klimaatbestendig maken van de omgeving. Het probleem is niet alleen het water dat bij hevige buien in het centrum zelf valt. Ook het water dat vanaf de hoger gelegen gebieden naar beneden stroomt, veroorzaakt overstromingen en overlast in de kernen. Water vasthouden daar waar het valt; dat levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van deze problemen. Maar wie staat hiervoor aan de lat? En hoe zit het met de financiering? Deze sessie gaat over de manier waarop wij deze grote opgave samen met onze partners oppakken. Ook komen de dilemma’s aan bod, met behulp van een aantal stellingen. Geef uw mening!

Themasessie 3: Toolbox Klimaatbestendige Stad

Met goed gekozen maatregelen kunnen meerdere klimaatopgaven of ruimtelijke opgaven worden ingevuld. Een te smalle aanpak (bijvoorbeeld alleen regenwateroverlast) kan leiden tot maatregelen die voor één opgave heel kosteneffectief zijn, maar andere opgaven niet verminderen of zelfs vergroten. Maak in deze interactieve workshop kennis met de Adaptation Support Tool, aan de hand van de klimaatopgaven in een buurt in Heerlen. De tool vormt de basis van de Toolbox Klimaatbestendige Stad, waar nu aan wordt gewerkt. Dit is een ruimtelijke, rekenende tool om effectieve groene, blauwe en grijze maatregelen te selecteren, maatregelpakketten samen te stellen en de geschatte effectiviteit en kosten te vergelijken. Uw ervaringen en tips worden meegenomen bij de ontwikkeling van deze tool! Welke rol kan deze tool bijvoorbeeld spelen bij het oplossen van lokale knelpunten samen met bewoners en bedrijven? Hoe kan de tool ondersteunen bij de uitleg van gemaakte keuzes aan de omgeving?

Klik hier om in te schrijven