» Uitgelicht

Het Nationaal Water Model

Onderzoekslijn Nationaal Water Model

Een van de veertien NKWK-onderzoekslijnen is het Nationaal Water Model. Het model berekent hoe het water in Nederland zich beweegt, niet alleen aan de oppervlakte maar ook in de grond. De uitkomsten geven inzicht in waterveiligheid en zoetwaterverdeling – en vanaf 2019 ook in waterkwaliteit. Mark Bruinsma van Rijkswaterstaat: “Het model wordt steeds belangrijker.” (meer…)

Bouwen met slib voor mens en natuur: Living Lab in het Markermeer

Onderzoekslijn Marker Wadden

De Marker Wadden, een kunstmatige eilandengroep gemaakt van zand, klei, en slib, vormen een Living Lab op allerlei terreinen. Hoe bouw je duurzaam met slib? Hoe kun je wind, stroming en sedimentatie slim inzetten om de natuurkwaliteit te verbeteren? En hoe regel je de besluitvorming en breng je de opgedane kennis het beste in de praktijk? Dat zijn de vragen binnen de onderzoekslijn Marker Wadden.

(meer…)