Uitgelicht

Updates en resultaten vanuit de onderzoekslijnen

Ecologische veerkracht vereist andere manier van denken

07 februari 2018, categorie Duurzaam beheer van de grote wateren, Nieuwsbrief januari/februari 2018

De ecosystemen van de grote wateren in Nederland staan onder druk, onder meer door intensief gebruik en klimaatverandering. De onderzoekslijn Duurzaam beheer grote wateren werkt aan de ecologische veerkracht van deze gebieden, zodat ze zich beter kunnen aanpassen. Hier is niet alleen kennis voor nodig, maar ook een andere manier van denken. Lees verder >

Een brug slaan tussen kennis en praktijk

31 oktober 2017, categorie Klimaatbestendige stad, Nieuwsbrief oktober/november 2017

Het klimaatbestendig inrichten van steden is een grote uitdaging. Niet voor niets verscheen dit jaar voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Er moeten een paar tandjes bij om de Nederlandse steden voor te bereiden op klimaatverandering. Er zijn al veel onderzoeksresultaten, nu de toepassing nog. Klimaatbestendige stad slaat een brug tussen kennis en praktijk. Lees verder >

Op zoek naar de meerwaarde

15 juni 2017, categorie Nieuwsbrief juni 2017, Waterkeringen

De onderzoekslijn Waterkeringen heeft een spannende tijd achter de rug. In maart was het nog onduidelijk of er voldoende draagvlak was voor het opzetten van onderzoeken. Sinds een goed bezochte bijeenkomst bij Deltares in Delft staat het licht voorzichtig op groen. Diverse partijen willen meewerken aan een tiental onderzoeksvoorstellen. Nu nog financiering vinden. Lees verder >

Kracht van de natuur benutten

23 februari 2017, categorie Lumbricus, Nieuwsbrief februari 2017

De hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn gevoelig voor klimaatverandering. Extreme neerslag en extreme droogte wisselen elkaar af en kunnen leiden tot schade aan natuur en landbouw. Tenzij juist de kracht van de natuur goed wordt benut. De onderzoekslijn Lumbricus (Latijn voor regenworm) werkt aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor de hoge zandgronden. Met een budget van acht miljoen euro kan flink worden geëxperimenteerd in twee proeftuinen.

Lees verder >

NKWK en NWO slaan handen ineen

23 februari 2017, categorie Nieuwsbrief februari 2017

NKWK gaat nauw samenwerken met NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Doel is het beter combineren van fundamenteel onderzoek met toepassingen in de praktijk, in zogenoemde living labs (proeftuinen). De beoogde samenwerking zou in 2018 kunnen leiden tot een call for proposals, waarop onderzoekslijnen kunnen intekenen.

Lees verder >

Klimaatakkoord! Wat nu?

07 december 2016, categorie Nieuwsbrief november/december 2016

Pleidooi voor nieuwe actielijn binnen NKWK

Is het Deltaprogramma overbodig na het klimaatakkoord van Parijs, of komen we juist voor nieuwe opgaven te staan? Op verzoek van de staf Deltacommissaris is hierover een rapport geschreven. Mede-auteur Willem Bruggeman van Deltares ziet uitdagingen voor NKWK. “We moeten verder kijken dan 2050. De zeespiegel stijgt door en er gaat veel veranderen in het gebruik van water en ruimte.” Willem pleit voor een sterke actielijn binnen NKWK.

Lees verder >

Water beter benutten

07 december 2016, categorie Nieuwsbrief november/december 2016, Slim watermanagement

Nederlanders zijn meesters in het verplaatsen van water. Dagelijks nemen waterbeheerders talloze beslissingen: moeten ze het water wegpompen of juist inlaten? En wat is de meest effectieve manier? De onderzoekslijn Slim Watermanagement zoekt naar het beste antwoord op deze vragen. “Optimaal waterbeheer levert maatschappelijke meerwaarde op”, zegt Bas de Jong van Rijkswaterstaat. Lees verder >

Kennis vergaren over draagkracht Noordzee

28 september 2016, categorie Nieuwsbrief september/oktober 2016, Noordzee

Hoe groot is de draagkracht van de Noordzee? Dat is een van de vragen bij de NKWK-onderzoekslijn Noordzee. Alle menselijke activiteiten, zoals de bouw van een windmolenpark, hebben invloed op het ecosysteem in het gebied. Ook scheepvaart, visvangst en de aanwezigheid van plastics en boorplatforms belasten de Noordzee. Versterken die effecten elkaar? “Voor het maken van goed doordacht Noordzeebeleid is actuele kennis nodig”, zegt Ronald Rense van Rijkswaterstaat WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving). “Die willen wij de komende jaren vergaren.” Lees verder >

Grip op het gedrag van rivieren

28 september 2016, categorie Nieuwsbrief september/oktober 2016, Rivieren

Rivieren hebben geheimen. Onder het wateroppervlak gebeurt van alles: het water stroomt en sediment wordt afgezet of juist verplaatst. Over de langetermijngevolgen van deze processen is nog weinig bekend. De deelnemers aan de NKWK onderzoekslijn Rivieren willen de huidige kennishiaten opvullen, zodat ze meer grip krijgen op het gedrag van rivieren op de langere termijn. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Lees verder >