» Uitgelicht

Bouwen met slib voor mens en natuur: Living Lab in het Markermeer

Onderzoekslijn Marker Wadden

De Marker Wadden, een kunstmatige eilandengroep gemaakt van zand, klei, en slib, vormen een Living Lab op allerlei terreinen. Hoe bouw je duurzaam met slib? Hoe kun je wind, stroming en sedimentatie slim inzetten om de natuurkwaliteit te verbeteren? En hoe regel je de besluitvorming en breng je de opgedane kennis het beste in de praktijk? Dat zijn de vragen binnen de onderzoekslijn Marker Wadden.

(meer…)

Kracht van de natuur benutten

De hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn gevoelig voor klimaatverandering. Extreme neerslag en extreme droogte wisselen elkaar af en kunnen leiden tot schade aan natuur en landbouw. Tenzij juist de kracht van de natuur goed wordt benut. De onderzoekslijn Lumbricus (Latijn voor regenworm) werkt aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor de hoge zandgronden. Met een budget van acht miljoen euro kan flink worden geëxperimenteerd in twee proeftuinen.

(meer…)