» Uitgelicht

Kracht van de natuur benutten

De hoge zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn gevoelig voor klimaatverandering. Extreme neerslag en extreme droogte wisselen elkaar af en kunnen leiden tot schade aan natuur en landbouw. Tenzij juist de kracht van de natuur goed wordt benut. De onderzoekslijn Lumbricus (Latijn voor regenworm) werkt aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor de hoge zandgronden. Met een budget van acht miljoen euro kan flink worden geëxperimenteerd in twee proeftuinen.

(meer…)

Klimaatakkoord! Wat nu?

Pleidooi voor nieuwe actielijn binnen NKWK

Is het Deltaprogramma overbodig na het klimaatakkoord van Parijs, of komen we juist voor nieuwe opgaven te staan? Op verzoek van de staf Deltacommissaris is hierover een rapport geschreven. Mede-auteur Willem Bruggeman van Deltares ziet uitdagingen voor NKWK. “We moeten verder kijken dan 2050. De zeespiegel stijgt door en er gaat veel veranderen in het gebruik van water en ruimte.” Willem pleit voor een sterke actielijn binnen NKWK.

(meer…)

Grip op het gedrag van rivieren

Rivieren hebben geheimen. Onder het wateroppervlak gebeurt van alles: het water stroomt en sediment wordt afgezet of juist verplaatst. Over de langetermijngevolgen van deze processen is nog weinig bekend. De deelnemers aan de NKWK onderzoekslijn Rivieren willen de huidige kennishiaten opvullen, zodat ze meer grip krijgen op het gedrag van rivieren op de langere termijn. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. (meer…)